Condiţii de garanţie

Condiţii de garanţie


I. Termenul de garanţie

Atenție! În conformitate cu Directiva europeană 1999/44, CE garanția legală pentru produsul pe care l-ați achiziționat este de 2 ani. Producătorul de saltele „EKON 91 Ltd.” oferă clienților săi o garanție extinsă pentru miezul diferitelor tipuri de saltele, perioada standard fiind de 5 ani, iar perioada maximă NUMAI pentru modelele Air Air Latex, Memorylatex Lux, Memorylatex Gold, Black Label, Lux, Cocos standart, Standard, Combo şi Natura – 10 ani.

Această perioadă de garanție începe de la data cumpărării, certificată cu factura (bon de casă) și este valabilă atunci când certificatul de garanţie este completat, semnat şi ştampilat. Certificatele de garanţie necompletate nu sunt acceptate!

Pentru a evita orice neînțelegeri, vă rugăm să citiți cu atenție termenii înainte de a ne contacta!

II. Condiţii de garanţie

Indiferent de garanția comercială, „EKON 91” LTD este responsabilă pentru lipsa de conformitate a produsului achiziționat cu contractul de vânzare, conform LPN.
Garanția se aplică pentru defecte apărute în cursul unei utilizări normale în timpul perioadei de garanție, din cauza unei erori umane în procesul de fabricație a produsului sau din cauza materialelor și a componentelor necalitative. Garanția este valabilă numai în cazul în care produsul achiziționat este utilizat și întreținut în conformitate cu condițiile de depozitare și de utilizare atașate acestor condiţii de garanţie. Atunci când faceţi o reclamaţie trebuie trebuie prezentat certificatul de garanţie și factura originală și / sau bonul de casă ca dovadă a achiziției.

II.1. Garanția este valabilă în următoarele cazuri:

 • neconformitatea dimensiunilor produsului achiziționat cu cele de pe eticheta individuală ,atunci când abaterea în lățime, lungime sau înălțime este mai mare de doi centimetri;
 • neconformitatea produsului achiziționat manifestată în timpul exploatării acestuia în perioada de garanție, exprimată printr-o deformare elastică ireversibilă a miezului pe înălțime mai mare de 12% din înălțimea nucleului;
 • deformarea somierei saltelei în cazul saltelelor cu singură faţă.

Odată cu utilizarea garanției noastre , perioada de garanţie începută la achiziţionare nu este întreruptă, cu excepția timpului necesar pentru a ajunge la un acord sau pentru realizarea unei eventuale reparaţii a saltelei, aceasta neconducând la o prelungire a perioadei de garanție.

Produsul este reparat sau înlocuit în termen de 30 de zile calendaristice de la confirmarea scrisă din partea clientului privind modul propus de soluţionare a reclamaţiei.

II.2. II.2. Garanția nu este valabilă în următoarele cazuri:

  • defecte cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului achiziționat, fără a se respecta condițiile menţionate în certificatul de garanție și instrucțiunile de utilizare;
  • abaterea tehnologică a înălţimii miezului este mai mică sau egală cu 12%, modificări normale ale durităţii saltelei sau caracteristicilor produsului provocate de utilizarea sa obișnuită de zi cu zi care nu afectează proprietățile acesteia și nu o fac improprie pentru utilizarea normală a produselor de tipul respectiv;
  • garanția NU se aplică pentru husă, deoarece aceasta este tratată în mod diferit de către diferiții clienți;
  • Garanția NU se aplică pentru miros şi mirosul de latex nu reprezintă un motiv de reclamaţie;
  • reclamaţiile pentru saltele pentru care nu au fost folosite somiere nu vor fi considerate valabile;
  • deformaţia de exploatare a materialului textil (fire rupte ale capitonajului sau bordurii, pete, deplasarea bordurii şi altele);
  • defecte apărute ca urmare a influenței externe și deteriorărilor mecanice (rupere, tăiere, ardere, perforare, etc.);
  • defecte apărute ca urmare a îndoirii /rulării saltelei; transportare necorespunzătoare;
  • exercitarea de presiune puternică; sărituri pe saltea şi cadru;
  • amplasarea saltelei pe un arcuri sau o altă suprafaţă nedestinată acestui scop, precum şi depozitarea incorectă prelungită;
  • curăţarea cu produse pe bază de preparate chimice abrazive sau neadecvate acestui scop;
  • încercarea de reparare de către persoane neautorizate;
  • deteriorarea produsului ca urmare a întreținerii defectuoase, utilizarea neglijentă sau în alt mod, precum și daune provocate de animalele de companie;
  • în cazul în care clientul nu este în măsură să furnizeze dovada achiziționării – bon de casă / factură și certificat de garanție cu semnătură și ștampilă. Garanția este nulă și în cazul încercării de a reface sau modifica factura și / sau certificatul de garanție.
  • Garanția nu acoperă defectele cauzate de utilizarea greșită a saltelei sau cadrului, folosirea forței; condiții nefireşti de murdărie și umiditate.

II.3.EKON 91 LTD. își rezervă dreptul de a trimite un reprezentant la faţa locului pentru stabilirea stării produsului pentru care s-a facut reclamaţia.

II.4. Saltelele despachetate ce au dimensiuni şi model greşit din vina clientului nu vor fi înlocuite.

II.5. EKON 91 LTD nu își asumă nicio responsabilitate sau recomandări privind starea fizică și starea de sănătate.

Odată cu realizarea operaţiunii de cumpărare Utilizatorul acceptă și este de acord cu aceste CONDIŢII DE GARANŢIE precum şi cu CONDIŢIILE DE UTILIZARE ŞI DEPOZITARE care i-au fost oferite. Vă rugăm să păstrați certificatul de garanţie! Aceasta nu poate fi reemisă!

Garanţie- 5 ani pentru nucleul saltelelor cu o singură faţă, 2 ani pentru cadru.

Garanţie -5 ani pentru modelul Coral, Coral 7 zone, Bebe şi Bebe Cocos.

Garanţie-10 ani pentru modelele Air Air Latex, Memorylatex Lux, Memorylatex Gold, Black Label, Lux, Cocos standart, Standard, Combo şi Natura.

III. Instrucțiuni de despachetare și exploatare

Este recomandat ca salteaua să fie transportată, despachetată și plasată pe pat de cel puțin două persoane. Vă rugăm să îndepărtaţi ambalajul din polietilenă fără a utiliza obiecte ascuțite și tăioase. Ambalajul trebuie să fie îndepărtat imediat după ce aţi primit salteaua. Salteaua nu trebuie să stea ambalată în polietilenă timp de mai mult de 10 zile.

După îndepărtarea ambalajului, în cazuri rare, este posibilă o senzaţie de vapori de producţie slabi inofensivi reziduali care se disipă în termen de 48 de ore. În cazul unei bune ventilații procesul este mai scurt.
Aerisiţi noua dvs. saltea timp de câteva ore după despachetare. Este necesar ca încăperea în care dormiţi să fie de asemenea aerisită în fiecare dimineaţa pentru a elimina umezeala care s-a acumulat în saltea.
Amplasarea saltelei Dvs. cu două feţe pe somieră de calitate funcţională (cu gratar lamelar) este o condiţie necesară pentru exploatarea corectă a acesteia. Acest lucru ajută la ventilarea fără probleme a aerului, îndepărtarea umidității și previne formarea mucegaiului.
Inversarea periodică a saltelei extinde rezistența și astfel îşi păstrează caracteristicile operaționale.
În cazul necesităţii stocării pe termen lung a produsului, acesta trebuie să fie plasat în poziţie orizontală într-o cameră cu umiditate normală, iar pe acestea nu trebuie să fie alte obiecte.
În cazul în care salteaua este cu o singură faţă, asigurați-vă că somiera integrată intră în contactat în cel puțin șase puncte de sprijin, distribuite la distanţe egale, cu structura patului ( pe o lățime de până la 120 cm.) şi în cel puțin 9 puncte pentru o lățime de peste 120 cm. În cazul lăţimii saltelelor cu o singură faţă de peste 120 cm. este necesară asigurarea unui punct de sprijin (picior), în centrul cadrului!

IV. Întreţinerea saltelei

Utilizați salteaua aşa cum va este confortabil, dar numai conform destinaţiei. Nu o utilizați ca trambulină sau saltea de sărituri. Nu utilizați salteaua pe podea sau în afara patului. Acest lucru poate duce la murdărire, formarea mucegaiului şi la pierderea garanţiei. În timpul exploatării normale salteaua Dvs. nu ar trebui să se murdărească pentru o lungă perioadă de timp. În cazul murdăririi poate fi curățată cu o cârpă uscată, perie moale sau un burete umed, utilizând o cantitate minimă de detergent destinat pentru curățarea mobilierului tapițat. Evitați umezitul excesiv care poate deteriora materialul. În cazul modelelor cu huse detașabile se recomandă spălarea manuală la temperaturi scăzute sau curăţarea chimică. Husă trebuie pusă pe miez atunci când este complet uscată, adică nu trebuie îmbrăcată cand este umedă sau atunci când nu este complet uscată.

Pentru a se evita uzura damascului vă recomandăm utilizarea unei protecții care va reduce uzura şi defectele mecanice. Nu folosiţi cearşafuri 100% sintetice şi protecții cu un grad scăzut de permeabilitate a aerului.

Aerisiţi salteaua cu regularitate. Acest lucru previne ca umezeala din corpul uman să interacționeaze nefavorabil cu damscul saltelei și prelungește durata de viață a acesteia.

Coș
Scroll to Top