Condiţii generale

Condiţii generale


Prezentele CONDIŢII GENERALE reglementează raporturile dintre „EKON 91 LTD. (denumită în continuare ekon.bg), pe de o parte și Utilizatorii de pagini (Internet) și servicii electronice aflate pe domeniul ekon.bg (denumite în continuare Site-ul), precum şi relaţiile cu aceştia când utilizează servicii comerciale şi de informare oferite de „EKON 91” LTD. (denumite în continuare Servicii), inclusiv încheierea unui contract de vânzare-cumpărare de către acest magazin on-line.
Aceste condiţii generale sunt obligatorii pentru toți utilizatorii care se înregistrează pe site sau vizitează ekon.bg. Executand click pe orice obiect, link sau buton aflate pe paginile ekon.bg (cu excepția link-ul către aceste condiţii generale), Utilizatorul este de acord, acceptă în întregime și se angajează să se conformeze acestor condiţii generale .Utilizatorul este obligat ca atunci când nu este de acord cu condițiile generale, să înceteze imediat folosirea acestui site.
Ekon.bg nu răspunde în cazul în care Utilizatorul nu a citit sau nu a avut cunoștință de aceste condiţii generale.
Ekon.bg își rezervă dreptul de a modifica, șterge și edita Condiţiile generale în orice moment, modificările respective fiind postate la această adresă.

„EKON 91 LTD” este o companie înregistrată în Republica Bulgaria, având sediul social şi administrativ: oraş Ruse, Bd.” Kapitan Raycho Nikolov „11; înscrisă la Agenția de înscrieri sub Codul Unic de Identificare 117008223.
Puteţi contacta ekon.bg la adresa indicată mai sus sau la tel. +40(0) 774002396 şi e-mail e.tugearu@ekon.bg.
Utilizatorul este informat și se declară de acord cu faptul că orice comanda plasată de acesta poate suferi modificări pe care ekon.bg se obligă să le comunice utilizatorului pe adresa de e-mail și / sau la numărul de telefon furnizat și / sau prin alte mijloace corespunzătoare, până în momentul primirii confirmării privind transmiterea finală a comenzii coonfirmate pe adresa utilizatorului.
În scopul folosirii site-ului ekon.bg, Utilizatorul este de acord și declară că va furniza informații adevărate, corecte, actuale și complete cu ocazia completării formularului de înregistrare (denumit în continuare prin denumirea generică Date personale); În cazul în care utilizatorul furnizează informaţii false, inexacte, neactuale sau incomplete, ekon.bg are dreptul de a închide și / sau șterge informațiile despre adresa poștală și să refuze accesul pe viitor la o parte sau la toate serviciile sale, iar ekon.bg nu este responsabil pentru executarea incorectă sau inexactă a unei comenzi, efectuată în legătură cu informaţiile primite de la utilizatori.

ekon.bg acordă utilizatorilor dreptul de a utiliza toate serviciile care sunt indicate pe Site numai pentru uz personal, non-profit, și în condiţiile în care nu sunt încălcate drepturile de autor ale ekon.bg sau ale unor terţe persoane legate în mod direct sau indirect de materialele de pe Site. Este interzis în mod expres ca materialele postate pe acest site să fie copiate, distribuite public sau împărţite cu orice scop de către Utilizatori. Utilizarea materialelor publicate pe acest site pe alte site-uri este interzisă și cei care care încalcă această regulă sunt supuşi unor sancțiuni în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Legea cu privire la protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe acestora.

Ekon.bg își rezervă dreptul de a ceda drepturile de publicare a materialelor și a altor informații publicate pe Site către terțe părți printr-un contract încheiat suplimentar, în scris, care reglementează raporturile juridice dintre ekon.bg și persoana care publică informaţiile.
Cu ocazia cumpărării unor bunuri ce constituie obiectul unor dreptului de autor și / sau drepturi de brevet, ekon.bg nu oferă niciun drept suplimentar de utilizare şi distribuire a produselor.

Informațiile privind produsele de pe Site sunt împărţite pe tipuri de grupe și subgrupe;
Pe pagină (link-ul) pentru fiecare element indicat pe site sunt furnizate informații cu privire la preț, principalele caracteristici ale produsului și informații suplimentare menite să ajute la o alegere informată de către Utilizatori cu ocazia cumpărării produsului.
Ekon.bg își rezervă dreptul de a publica denumiri, modele și alte informații despre produse în limba engleză atunci când:
a) Există pericolul ca prin traducere să se piardă informații prețioase cu privire la caracteristicile bunurilor;
b)Nu exsită în limba bulgară o terminologie echivalentă general acceptată;
Toate preţurile afişate pe site sunt în euro şi includ TVA.

Utilizatorul are dreptul de a comanda toate produsele și serviciile afişate pe Site-ul ekon.bg. Cu ocazia efectuării comenzii, Utilizatorul are dreptul de a alege tipul de produse și cantitatea acestora, modul și termenele de livrare, în funcție de posibilităţile oferite de Site.
În orice moment, înainte de confirmarea finală a Comenzii prin completarea formularului de cumpărături on-line, Utilizatorul are dreptul de a face modificări în ceea ce priveşte produsele şi serviciile selectate de el.
Atunci când se efectuează o comandă pe Site, Utilizatorului intră în relații contractuale cu ” EKON 91 ” LTD privind comanda respectivă şi acestea sunt reglementate prin prezentele Condiţii generale, comanda este considerată ca finalizată după primirea confirmării comenzii, urmând instrucțiunile indicate pe Site.
Ekon.bg are dreptul de a modifica prețurile indicate pe site la discreţia sa, în orice moment și fără a avea obligația de a notifica în prealabil Utilizatorii. Utilizatorul este obligat să plătească prețul care a fost indicat pe Site în timpul executării comenzii, indiferent dacă este mai mic sau mai mare decât prețul actualizat. În cazul unor erori tehnice în informațiile publicate pe Site, în urma cărora comanda nu poate fi executată, ekon.bg are dreptul de a refuza executarea comenzii și nu datorează alte despăgubiri Utilizatorului, în afară de returnarea sumelor platite şi/sau depuse de către utilizator pentru comanda anulată, daca este cazul.

Livrarea se face la adresa clientului , ekon.bg și firma de curierat parteneră angajându-se să transporte produsul până la ușa de intarea a clădirii care este indicată în comandă.

Costul de livrare (atunci când s-a optat pentru o comanda expres) se stabileşte împreună cu firma de curierat parteneră, în funcție de locația clientului și se confirmă de către client în urma unui apel telefonic din partea unui reprezentant al ekon.bg. Acest cost nu se adaugă automat la valoarea comenzii.

Cu ocazia efecturăii livrării, produsele vor fi examinate cu atenție de către Utilizator și / sau de către o persoana autorizată de acesta. În cazul constatării unor defecte exterioare vizibile – cu ocazia verificării, eventuale deteriorări, rupturi, pete și alte daune stabilite la livrare, Utilizatorul va semna imediat un proces verbal de daune în prezența curierului și va informa un reprezentant al ekon.bg la tel:+40(0) 774002396

După acceptarea fără observaţii a trimiterii de către Utilizator, toate şi orice pretenţii privind defecte vizibile exterioare sunt nefondate și, ca atare, nu vor fi satisfăcute. În cazul în care nu este întocmit și semnat un proces verbal de daune în prezența curierului, cu ocazia primirii trimiterii și / sau nu este notificat imediat un reprezentant al EKON 91 LTD, Utilizatorul își pierde dreptul de a aduce defectele exterioare vizibile identificate în conformitate cu contractul de vânzare.

Atunci când produsele livrate nu corespund în mod evident cu cele comandate spre achiziţionare de către Utilizator şi acest lucru poate fi stabilit printr-o examinare obişnuită a produselor livrate, Utilizatorul are dreptul de a solicita ca produsele livrate să fie înlocuite cu unele corespunzătoare celor comandate spre cumpărare în termen de 24 de ore de la informarea unui reprezentant al ekon.bg asupra solicitării la +40(0) 774002396

Atunci când se efectuează plata în numerar a produselor și serviciilor comandate, Utilizatorul este obligat să depună, în momentul livrării, la Ekon.bg sau la reprezentantul / subcontractorul său care efectuează livrarea, valoarea totală a produselor livrate, conform comenzii confirmate. În cazul în care în termen de 14 (paisprezece) zile de la data livrării Utilizatorul refuză produsele cumpărate, parțial sau integral, Ekon.bg se angajează să ramburseze parțial sau integral suma depusă pentru achiziționarea acestora. În cazul în care Utilizatorul nu uzează de dreptul său de a refuza produsele sau serviciile achiziționate în termenul respectiv, Ekon.bg transforma automat depunerea în plată a valorii produselor sau serviciilor comandate.
În cazul plăţilor prin transfer bancar, Utilizatorul depune o sumă suma egală cu valoarea produselor livrate, conform comenzii confirmate, în contul bancar al „Ekon 91” Ltd., indicat în factura generată și abia după ce depozitul este confirmat ca fiind primit și contul bancar este creditat cu suma corespunzătoare, ekon.bg efectuează livrarea produselor și serviciilor comandate. În cazul în care în termen de 14 (paisprezece) zile de la data livrării Utilizatorul refuză produsele cumpărate, parțial sau integral, Ekon.bg se angajează să ramburseze parțial sau integral suma depusă pentru achiziționarea acestora. În cazul în care Utilizatorul nu uzează de dreptul său de a refuza produsele sau serviciile achiziționate în termenul respectiv, Ekon.bg transforma automat depunerea în plată a valorii produselor sau serviciilor comandate.

Utilizatorul are dreptul de a refuza şi a solicita returnarea produselor comandate și cumpărate de acesta în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea produselor la adresa de livrare, cu condiția ca integritatea ambalajului acestora este păstrată în totalitate (ambalajul produsului poate să fi fost deschis) cu echiparea completă și produsele au aspectul cu care au fost primite cu documentele însoțitoare (factură și certificat de garanție) și în condițiile art. 55 din Legea privind protecția consumatorilor.

Perioada în care este posibilă renunţarea este de 14 zile de la data primirii produselor. Pentru a vă exercita dreptul de renunţare trebuie să ne informați cu privire la numele, adresa și numărul de telefon, precum și la decizia dvs. de a renunţa la contract printr-o scrisoare trimisă prin poștă. Trimiterea prin curier înapoi la fabrica este suportată de client. Puteţi utiliza formularul standard de renunţare și, dacă doriți să obțineți unul, scrieţi-ne pe adresa office-byala@ekon.bg, dar acest lucru nu este obligatoriu. Pentru a respecta termenul-limită de renunţare la contract este suficient să trimiteţi un mesaj privind exercitarea dreptului de renunţare, înainte de termenul limită de renunţare la contract.
La orice comanda de produse ce beneficiază de service în garanție, ekon.bg emite și pune la dispoziţia Consumatorului un certificat de garanţie corespunzător în care sunt indicate date privind produsul şi termenele de garanţie, precum şi toate condiţiile privind garanţia comercială oferită.
Utilizatorul nu poate invoca şi pierde drepturile din Garanţia comercială oferită:
a) în cazul pierderii certificatului de garanţie;
b) în cazul unor defecţiuni provocate de exploatarea incorectă;
c) în cazul afectării integrităţii fizice a produsului;
d) în cazul unor acţiuni chimice, electrice şi/sau de altă natură care nu au legătură exploatarea normală a produsului;
Produsele si serviciile indicate în acest site sunt limitate doar la cele menționate în Condiţiile şi informaţiile generale , fără a se asigura orice alte garanţii în afara celor menţionate, inclusiv comerciale şi ţintite. Obligațiile ekon.bg în ceea ce priveşte produsele și serviciile oferite pe acest site sunt reglementate de acordurile corespunzătoare cu importatorii și / sau producătorii produselor prezentate.

Coș
Scroll to Top